Skontaktuj się z nami

Carbo Media Sp. z o.o.

Biuro Spółki:
ul. Kożuchowska 15A, pok. 122
65-364 Zielona Góra
tel. +48 68/323 86 33
www.carbomedia.pl
REGON 970390317 NIP 929-10-07-996 KRS 0000098222
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Zielonej Górze
Nr 27 1090 1535 00000000 5301 9452